Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych jest spółka MED-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 3, 92-215 Łódź.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@med-system.net
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania ze sklepu internetowego tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. W przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przesyłanie Pani/Panu informacji o innych usługach i ofertach Spółki lub jej Partnerów, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia, w szczególności pracownikom Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w ramach realizacji usług oferowanych przez Prototypownię MediHUB.
  5. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również profilowaniu.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia korzystania ze sklepu internetowego. Dane przechowywane na podstawie zgody na przesyłanie informacji handlowych przechowywane będą wyłącznie do czasu cofnięcia zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez MED-SYSTEM Sp. z o.o., przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania ze sklepu internetowego. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na prawo korzystania.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.