Abonament Prototypowni MediHUB – Pakiet XL

449,00 

Opis

Pakiet XL – uprawniający do wstępu 24h/dobę w danym miesiącu kalendarzowym.

Zapoznaj się z regulaminem Prototypowni: PDF

Po zakupie skontaktujemy się z Tobą, aby dopełnić formalności.

 

MED-SYSTEM Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika na potrzeby płatności na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za usługi Prototypowni MediHUB.

MED-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Mazowiecka 3 (CKD UM bud. C9), 92-215 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000782902. NIP 727-283-65-78. REGON 383149840. Kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, opłacony w całości.